Služby

  • Prodej hutního materiálu
  • Zajištění hutního materiálu nad rámec nabídky (ušlechtilé oceli, barevné kovy, apod.)
  • Dělení (dle velikosti a druhu materiálu)
  • Doprava materiálu (za režijní ceny vlastními auty, event. dopravci)
  • Zámečnické práce